Jak napsat speciální znaky (€,@,#,$,&,..) na CZ klávesnici


20.08.2008

Tento článeček je zaměřen na první pohled triviální téma a to, jak napsat zavináč, dolar či jiný znak. Vše co tady budu psát se samozřejmě týká PC s operačním systémem windows s CZ klávesnicí.

Asi nejpoužívanější speciální znak, který nelze zapsat zmáčknutím jediné klávesy je @ (zavináč). Každý pokročilejší uživatel internetu zná minimálně jeden způsob, jak tento znak napsat. Prvním je stisknutí kombinace kláves Ctrl+Alt+V, druhým je kombinace levý Alt+ vyťukání 64 na numerické klávesnici.

Čeká nás přechod na Euro (bratři Slováci už to mají za pár), a tak se nám bude hodit další klávesová zkratka a to Ctrl+Alt+E, která slouží pro zapsání znaku € (Eura). Tato zkratka má být funkčí ve Windows již od verze 98, ale já, stejně jako mnoho mých známých a kolegů z práce tuto zkratku objevilo až nyní.

A teď obecně, některé znaky jako např. ~,@,#,$ najdeme na levé strané kláves, tyto znaky můžeme psát, pokud si přepneme jazyk klávesnice na EN (angličtinu). Pro jistotu uvedu, že jazyk klávesnice se přepíná buď přes modrou ikonu, která je umístěna na Start liště vlevo vedle hodin, nebo klávesovou zkratkou Alt+Shift (tuto zkratku lze změnit v ovládacích panelech).

Pro některé speciální znaky jako např. @,#,$,€ existují klávesové zkratky, viz tabulka pod textem.

Většina normálních i speciálních znaků se dá zapsat stisknutím levého Alt a vyťukání číselného kódu znaku na numerické klávesnici, viz tabulka pod textem. Tento způsob jsem byl nucen přestat používat poté, co jsem přešel z PC na notebook, který nemá samostatnou numerickou klávesnici.

Poslední záchranou je program "Mapa znaků", který je součástí Windows, naleznete jej v menu Programy/Příslušenství/Systémové nástroje. Tento program zobrazuje znaky různých fontů, u některých znaků je zobrazen kromě jejich názvu, unicode kód a klávesová zkratka Alt+číslo. Znaky lze zkopírovat do schránky a po té je kamkoli vložit.

Abych byl úplný, je tu ještě jedna možnost, prostě znak zkopírovat, ovšem je-li z kama :-). Také je nutno dodat, že také záleží na zvoleném fontu (druhu písma), neboť každý font nemusí mít pod stejným kódem stejný znak.

A následuje tabulka s některými vybrannými znaky, stejný účinek jako levé Ctrl+Alt má pravý Alt.

 
znak	kl.zkratka	Alt+#		HTML kód	název

"	----------	Alt+34		"		uvozovka/quote
#	Ctrl+Alt+X	Alt+35		 		mřížka/hash/sharp
$	Ctrl+Alt+ů	Alt+36		 		dollar
&	Ctrl+Alt+C	Alt+38		&		ampersand
' 	----------	Alt+39		'		apostrof
*	Ctrl+Alt+-	Alt+42		 		hvězdička/asterisk
/ 	----------	Alt+47		/		lomítko/slash
:	----------	Alt+58				dvojtečka/colon
;	----------	Alt+59				středník/semicolon	
<	Ctrl+Alt+,	Alt+60		&lt;		menší než/ less than
>	Ctrl+Alt+.	Alt+62		&gt;		větší než/ greater then
@	Ctrl+Alt+V	Alt+64		 		zavináč/at
[	Ctrl+Alt+F	Alt+91		 		levá hranatá závorka/left square bracket
\	Ctrl+Alt+Q	Alt+92		 		obrácené/opačné lomítko/backslash/reverse solidus
]	Ctrl+Alt+G	Alt+93		 		pravá hranatá závorka/right square bracket
^	----------	Alt+94		&circ;	 	stříška/wedge
{	Ctrl+Alt+B	Alt+123		 		levá složená závorka/left curly bracket
|	Ctrl+Alt+W	Alt+124				svislítko
}	Ctrl+Alt+N	Alt+125		 		pravá složená závorka/right curly bracket
~	Ctrl+Alt++	Alt+126		&tilde;		vlnovka/tilda/tilde
€	Ctrl+Alt+E	Alt+0128	&euro; 		znak eura
¦	----------	Alt+0166	&brvbar;	přerušené svislítko/broken bar
§	----------	Alt+0167	&sect;		paragraf/section
¨	----------	Alt+0168	&uml;		přehláska/umlaut
©	----------	Alt+0169	&copy;		copyright
®	----------	Alt+0174	&reg;		registred
°	----------	Alt+0176	&deg;	 	stupeň/degre
±	----------	Alt+0177	&plusmn;	plus mínus
µ	----------	Alt+0181	&micro;	 	mikro,mí
ß	Ctrl+Alt+§	Alt+0223	&szlig;	 	ostré s
ä	----------	Alt+0228	&auml;	 	a s přehláskou
ë	----------	Alt+0235	&euml;	 	e s přehláskou
ö	----------	Alt+0246	&ouml;	 	o s přehláskou
÷	Ctrl+Alt+ú	Alt+0247	&divide;	děleno/divide
ü	----------	Alt+0252	&uuml;	 	u s přehláskou
Π	----------	Alt+0928	&Pi;	 	velké pí
Σ	----------	Alt+0931	&Sigma;	 	velké sigma
Φ	----------	Alt+0934	&Phi;	 	velké fí
Ω	----------	Alt+0937	&Omega;	 	velké omega
α	----------	Alt+0945	&alpha;	 	alfa
β	----------	Alt+0946	&beta;	 	beta
γ	----------	Alt+0947	&gamma;	 	gama
δ	----------	Alt+0948	&delta;	 	delta
λ	----------	Alt+0955	&lambda;	lambda
π	----------	Alt+0960	&pi;	 	malé pí
ρ	----------	Alt+0961	&rho;	 	malé ró
σ	----------	Alt+0963	&sigma;	 	malé sigma
τ	----------	Alt+0964	&tau;	 	malé tau
φ	----------	Alt+0966	&phi;	 	malé fí
χ	----------	Alt+0967	&chi;	 	malé chí
ψ	----------	Alt+0968	&psi;	 	malé psí
ω	----------	Alt+0969	&omega;	 	malé omega