Zapnutí klávesy NumLock po startu Windows


07.01.2009

Pokud není po startu Windows klávesa NumLock aktivní, použijte následující úpravu v registrech Windows (přes Editor registrů):

V klíči HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Keyboard
změňte hodnotu InitialKeyboardIndicators na hodnotu 2.

Pokud máte v hesle čísla je neustálé zapínání klávesy Num Lock otravné a zdržující.